Primăria Grebenişu de Cîmpie, județul Mureș

HCL NR. 9 din 30.09.2020 pentru aprobarea Devizului general actualizat şi a indicatorilor tehnico-economici actualizaţi pentru obiectivul de investiţii „Modernizare strada Valea Barbului km 0+175 – 0+885, Comuna Grebenişu de Câmpie, judeţul Mureş” Faza: