Primăria Grebenişu de Cîmpie, județul Mureș

Structura

Conducere
Viceprimar:
Dobrău Lucian -Horică
Primar:
Gojman Ştefan
Secretariat
Secretar:
Bogăţan Viorica-Simona
FINANCIAR CONTABIL IMPOZITE ŞI TAXE
consilier I superior:
Dragomir Angelica
INSPECTOR:
Veres -Pavel Carmen -Ionela
Relaţii cu publicul şi registru agricol
consilier I superior:
referent:
Frum Gabriela Magdalena
VOLUNTARIAT ŞI SERVICII DE URGENŢĂ
INSPECTOR:
Iuşan Marius Dorel
SĂNĂTATE ,COMUNITAR
ASISTENT MEDICAL COMUNITAR:
Brihan Veronica
SERVICII PUBLICE ADMINISTRATIVE , ÎNTREŢINERE
MUNCITOR:
MUNCITOR:
Mailat Daniel
MUNCITOR:
Sabău Ioan
GUARD:
Suciu Mariana